SAFE- LIFE
Štednja koja je osigurana!
Za lijepu starost potrebno je štediti, lijepu starost potrebno je osigurati!
Safe Life je program životnog osiguranja usmjeren na štednju za mirovinu, pomoću kojeg sebi osiguravate mirovinu za treću životnu dob, a istovremeno osiguravate od onih rizika koji bi mogli onemogućiti uspješan završetak takve štednje.
Široko osiguravajuće pokriće i prilagodljivost su prednosti programa Safe Life, pomoću kojih se sami pobrinete za svoju starost i sigurnost Vaše pordice.

Safe Life je jedinstveno osiguranje života kojim se pokriva:
 • doživljenje isteka police osiguranja
 • smrt usljed bolesti
 • smrt kao posljedicu nesretnog slučaja
Obračun naknade za ugovaratelja osiguranja:

1. Prirodna smrt osiguranika (smrt usljed bolesti):
 • cjelokupna osigurana suma 
 • dobit do tada ostvarena
 • Ukupno: 1 X osigurana suma + do tada ostvarena dobit
2. Smrt osiguranog lica kao posljedica nesretnog slučaja:
 • Cjelokupna suma dodatnog osiguranja nesretnog slučaja (2 X osigurana suma)
 • cjelokupna suma osiguranja života (1 X osigurana suma) 
 • dobit do tada ostvarena
 • Ukupno: 3 X osigurana suma + do tada ostvarena dobit
3. Doživljenja:
 • cjelokupna osigurana suma 
 • cjelokupna dobit
 • Ukupno: 1 X osigurana suma + cjelokupna dobit
Premija osiguranja se plaća do kraja osiguravajuće godine u kojoj je nastupila smrt osigurane osobe.

Uz gore ponuđena pokrića ugovaranjem Safe Life stičete i dodatnu mogućnost - zaključivanje dodatnog osiguranja za slučaj radne nesposobnosti (AUZ).
Ugovaranjem ovog osiguranja GRAWE preuzima obavezu plaćanja premije osiguranja ukoliko osiguranik prije navršene 50-te godine života, zbog bolesti ili nezgode postane radno nesposoban duže od 42 dana.


Uvjeti pod kojima možete zaključiti policu Safe Life:
 • Bez ljekarskog pregleda osobe sa navršenih 15- 55 godina 
 • Sa ljekarskim pregledom osobe od 55-65 godina 
 • Maksimalna osigurana suma do 150.000 EUR 
 • Na period od 10 do 45 godina, gornja granica isteka osiguranja je 75 godina života 
 • Mogućnost skraćenja trajanja osiguranja 
 • Plaćanje premije u skladu sa Vašim mogućnostima (godišnje, polugodišnje, kvartalno ili mjesečno)


Uz životno osiguranje možete zaključiti dodatno osiguranje od nezgode:

1. Trajna invalidnost: UI2 (osnovica 18.125 EUR), bolnička dnevnica 12 EUR

2. Trajna invalidnost: UI4 (osnovica 36.250 EUR), bolnička dnevnica 24 EUR

Pokriven je trajni invaliditet od 1% do 100%, a isplata slijedi u procentu od osnovice za izračun invaliditeta

Isplata bolničkih dnevnica se može dobiti za maksimalno 365 dana u periodu od 2 godine

Nema komentara:

Objavi komentar